قیمت محصولات گروه نرم افزاری سازه 
عنوان محصول قیمت به ریال توضیحات
سازه 90 استاندارد 22/000/000 نسخه استاندارد
ابزار دیوار برشی پیشرفته 7/000/000 نسخه RC
ارتقاء از سازه 80 به سازه 90 8/000/000 دریافت امکانات بیشتر نسبت به سازه 80
بهینه ساز طراحی 7/500/000 500 المان قاب
بهینه ساز طراحی 14/000/000 1000 المان قاب
بهینه ساز طراحی 30/000/000 نامحدود

کلیه محصولات دارای یک سال خدمات پشتیبانی، به روزرسانی، و اصلاح رایگان می باشند